Logo

คำร้อง

ลำดับ เลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล ที่ตั้ง เลขคำร้อง ประเภทคำร้อง วันที่ยื่นคำร้อง สถานะ จัดการ
1 1234567891234 นายดัค แล็บ
0856664852
91/25 หมู่ 9
ตำบล คลองหนึ่ง
63/00001 ขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ำประปา 27 ตุลาคม 2563 ไม่อนุมัติ พิมพ์
2 1234567891234 นายดัค แล็บ
0856664852
91/25 หมู่ 9
ตำบล คลองหนึ่ง
63/00002 ขอเปลี่ยนชื่อกรรมสิทธิ์ผู้ใช้มาตรวัดน้ำประปา 27 ตุลาคม 2563 รออนุมัติ พิมพ์
3 1234567891234 นายดัค แล็บ
0856664852
91/25 หมู่ 9
ตำบล คลองหนึ่ง
63/00003 ขอยกเลิกวัญญาการใช้น้ำประปา 27 ตุลาคม 2563 รออนุมัติ พิมพ์
4 1234567891234 นายดัค แล็บ
0856664852
91/25 หมู่ 9
ตำบล คลองหนึ่ง
63/00004 ถอนเงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปาชั่วคราว 27 ตุลาคม 2563 อนุมัติ พิมพ์
5 1234567891234 นายดัค แล็บ
0856664852
91/25 หมู่ 9
ตำบล คลองหนึ่ง
63/00005 แจ้งมาตรวักน้ำหาย 27 ตุลาคม 2563 อนุมัติ พิมพ์